MDE nástavec vyorávače S50 : MDE Machinebouw

: MDE nástavec vyorávače S50

Žádost o cenovou nabídku
Žádost o cenovou nabídku

MDE nástavec vyorávače S50

Výběrový vyorávací stroj pro nástavbu za traktor, housenku nebo MDE Globe TR120. Stroj MDE se vyznačuje robustní přesto kompaktní konstrukcí. Instalace vybračního pohonu se provádí tak, že tento svěrák upne strom těsně nad zemí. Tím je prakticky vyloučeno zlomení stopky nebo poškození. Tento mechanismus se vyvinul zcela v naší firmě a vyrábíme si ho sami. Z tohoto důvodu jsme schopni vyrobit strukturu podle našich vlastních specifikací a požadavků na kvalitu. Celý stroj je navržen tak, že hmotnost není příliš vysoká, ale ne na úkor pevnosti. Stroj může být vybaven různými velikostmi U- nožů(40-100 cm), nebo je-li to žádoucí, tzv. vibrační lopatka do míst, kde stromy jsou velmi blízko u sebe.

Vzadu je stroj vybaven lopatkovou kotvou s rovnoběžníkem, který udržuje stroj proti bočnímu prokluzu při sklizni. Mezi traktorem a strojem je hydraulický válec, který umožňuje aby stroj behem přepravy byl zvýšen na úroveň traktoru. Stroj je namontován  na traktoru tak aby při vybracích nedocházelo k vibracím na traktoru. To je nutné, aby účinek byl co největší jak jen možné. Stroj je poháněn vlastním hydraulickém systému sestávajícího z čerpadla, filtru a nádrže.

«