Vyvazovací plošina MDE Quatro 250B : MDE Machinebouw

: Vyvazovací plošina MDE Quatro 250B

Žádost o cenovou nabídku
Žádost o cenovou nabídku

jednoduchý, ale spolehlivý a silný pomocník stvoøený pro dlouholetý bezchybný provoz ve stromových školkách pìstujících alejové stromy menších velikostí. Plošina je urèena pøedevším pro øez korun a vyvazování terminálních výhonù. Vynikající manévrovací schopnosti jsou zajištìny i ve vlhèích podmínkách díky širokým traktorovým pneumatikám. Pøedností plošiny je nízká výška v zasunutém stavu. Maximální pracovní výška plošiny je 4,5m.

Standardní rozmìry vyvazovací plošiny Q250B:
- výška podlážky nad terénem od 90 do 250cm;
- maximální délka stroje je 307cm;
- maximální šíøka (=šíøka nápravy) je 105 cm;
- Rozmìry pracovní plošiny jsou 295 x 85 cm.

Vyvazovací plošina MDE je standardnì vybavena:
- jednoválcovým vzduchem chlazeným benzínovým motorem Kubota o výkonu 7,5 hp;
- extra širokými pneumatikami s hrubým vzorkem pro vynikající pøilnavost v terénu;
- pohonem dvou kol/jedné nápravy (2WD)
- schùdky pro snadný pøístup na pracovní plošinu;
- pevná a stabilní konstrukce.

Volitelné pøíslušenství:
- kryt (støíška);
- skøíòka na náøadí;
- nástavec pro umístìní role vyvazovací bužírky;
- bezvzdušné pneumatiky;
- pneumatiky s tekutou dušovou náplní proti úniku vzduchu pøi defektu;
- sledování vašeho stroje (track and trace).

«