Vyvazovací plošina MDE Quatro 275B : MDE Machinebouw

: Vyvazovací plošina MDE Quatro 275B

Žádost o cenovou nabídku
Žádost o cenovou nabídku

Plošina MDE Quatro 275 je ideálním strojem pro øez korun a vyvazování stromù ve stromových školkách. Pøedností je nízká výška v zasunutém stavu. Maximální pracovní výška plošiny je 4,75m.

Standardní rozmìry vyvazovací plošiny Q275B:
- výška podlážky nad terénem od 100 do 275cm;
- maximální délka stroje je 315cm;
- maximální šíøka (=šíøka nápravy) je 105 cm;
- Rozmìry pracovní plošiny jsou 295 x 85 cm.

Vyvazovací plošina MDE je standardnì vybavena:
- tøíválcovým motorem Kubota o výkonu 25 hp;
- pøístrojovou deskou s ovládacími prvky a kontrolkami;
- extra širokými pneumatikami s hrubým vzorkem pro vynikající pøilnavost v terénu;
- pohonem ètyø kol
- dvìma øiditelnými nápravami s možností ovládat každou z náprav zvláš;
- plynulou regulací rychlosti;
- schùdky pro snadný pøístup na pracovní plošinu;
- vodotìsnou skøíòkou s víkem pod pøístrojovou deskou;
- prostorným úložným prostorem pro bambusové tyèe pøipevnìným na vstupních dvíøkách plošiny;
- pevnou a stabilní konstrukcí.

Volitelné pøíslušenství:
- rádio;
- kryt (støíška);
- ochrana motoru;
- kompresor;
rozšíøení plošiny do šíøky;
- skøíòka na náøadí;
- nástavec pro umístìní role vyvazovací bužírky;
- bezvzdušné pneumatiky;
- pneumatiky s tekutou dušovou náplní proti úniku vzduchu pøi defektu;
- sledování vašeho stroje (track and trace).

«