DOMÙ : MDE Machinebouw

MDE machinebouw BV je spoleènost sídlící v srdci Nizozemí. Vyvíjíme a konstruujeme rùznorodé stroje urèené pro použití zejména ve školkaøském sektoru. Díky našemu know-how a modernímu vybavení jsme schopni naše stroje vyrábìt zcela sami. Jelikož je celý výrobní proces od vývoje až po koneèné zpracování zcela v našich rukou, mùžeme pružnì reagovat na specifické požadavky a potøeby zákazníka a trvale garantovat kvalitu našich výrobkù.

MDE JEŘÁB NA NAKLÁDKU STROMŮ 12000E4

Jeřáb dokáže snadno naložit velké stromy s jednou osobou.